Cinematic Ekphrasis…

…är det senaste förynglingen av den workshop som initierades av Peter Nyberg under Tranås at the Fringe i juli 2022. Där spontanskrev jag och sex andra poeter dikter till tre experimentella kortfilmer, som sedan publicerades i antologin Benen minns skogen magen alla fullmånar. Ytterligare senare läste några av oss in våra dikter på video. Dessa sändes till Peter som vidarebefordrade dem till Wales där de ytterligare ytterligare sedan redigerades ihop med de ursprungliga kortfilmerna av Dominic Williams. Slutresultatet visades på Nature & Culture – International Poetry Film Festival i Köpenhamn i afton. Mäktigt. Och så förbannat roligt när olika genrer och människor möts och tillåts flyta in och ut ur varandra så här. Så pepp när olika nationaliteter, personligheter och uttryck sammanstrålar i gemensamma +22 minuter. Heja alla inblandade. Heja oss!

Massor av andra bidrag till festivalen kan ses på Poetic Phonotheque!