Illustrationer

Byggnader relaterade till Fritiof Nilsson Piratens tid i Tranås 1921-31.
Illustrationer i boken Stoppbiljett. Avstigning Tranås. Fritiof Nilsson Piratens tid i Sommenbygd 1921-1931. (Kultivera produktion & Magnus Grehn förlag 2021).

 

Malmöbyggnader

Från dikthäftet Tranås 7+7 (Kultivera 2016)