Benen minns skogen

Under kulturfestivalen Tranås at the Fringe i somras medverkade jag bland annat i workshopen ”Ekfrastisk Film” som hölls av den eminente litterära mångsysslaren Peter Nyberg. Vi var sju författare som närvarade och på kort tid fick skriva fritt utifrån tre experimentella kortfilmer. Jag gillar verkligen det sättet att skriva, att ha något konkret att associera till, kommentera och kommunicera med. Det är en tacksam igångsättare, och inte sällan blir resultatet av det direkta och spontana bättre än en kan tro. Nu har dessa texter sammanställts i antologin Benen minns skogen magen alla fullmånar utgiven av Litteraturcentrum KVU. Innan publiceringen fick vi möjlighet att tvätta och redigera våra snabbt nedtecknade texter. Det är en riktigt fin liten historia Peter Nyberg har formgivit. Är du intresserad av att köpa ett exemplar går det att göra via Litteraturcentrum, bara 60 kronor + frakt. Eller kontakta mig för köp hand-till-hand.