Bejakare av At the fringe

Chefredaktör för Populär Poesi, Peter Nyberg, tog i senaste numret av tidskriften tag i sysifosuppdraget att försöka skriva en samlad reflektion om poeter, konstnärer och annat löst kreativt folk som deltog i Fringefestivalen 2019. För att visa på bredden och mångfalden under festivalen. Jag är stolt att min senaste diktsamling omnämns, och dessutom i grymt positiva ordalag…

Den malmöbaserade tecknaren och poeten Jonas Bengt Svensson har under flera år varit bejakare av At the fringe. Ett år har han till och med varit festivalens reporter.

(—)

Svenssons tredje diktbok ”Jag hamras vaken av hundra tjälhål” är utgiven på Smockadoll och dömd att vara en av de där diktböckerna som förtjänar utrymme i nationella medier men inte får det eftersom poeten är relativt okänd och förlaget litet.

(—)

Poesin utgår från ett jag som delar ut tidningar i gryningen. Snabbt borrar sig de vardagliga iakttagelserna ner i djupet av den mänskliga existensen med en liknande direkt skärpa som Charles Bukowski. Även om rapporten inte kommer från den försupne i slummen landar texterna i den tröttkörda människan som sliter för att överleva och även fortsättningsvis fungera i en värld som tär på hen.

Läs hela Peters text här!